Sunday, January 1, 2012

House / Apartment Area Muar


2-Storey Intermediate             1,540               Freehold          110K
Terrace House
13, Jalan Utama 2
Taman Bakri Utama
Jalan Bakri
Muar, Johor

Single Storey Intermediate     1,540               Freehold          90K
Terrace House
140, Jalan Azam 5/1
Taman Kangkar Baru
Bukit Kangkar
Muar, Johor

2-Storey Semi-Detached         3,830               Freehold          190K
House
15, Jalan Lantaipuri 1
Taman Parit Bakar
Parit Amal, Mukim Parit Bakar
Muar, Johor

Single Storey Terrace House   1,355               Freehold          80K
19, Jalan Suria 1
Taman Suria
Sungai Mati
Muar, Johor